Home » Nederland » Reformatorisch Dagblad » SCP: uitvoering Wmo nog lastig


SCP: uitvoering Wmo nog lastig

31 januari 2018 Reformatorisch Dagblad

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die gemeenten verplicht om te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, Lees meer..