Home » Belgie » De standaard » Wie wordt uw Radicale Vernieuwer 2019?


Wie wordt uw Radicale Vernieuwer 2019?

9 december 2019 De standaard

Tegen 2030 moet Vlaanderen 40 procent minder CO2 uitstoten. Willen we die klimaatdoelstelling halen, dan moeten vanaf nu de vrome beloftes in concrete daden worden omgezet. De Standaard ging samen met de Sociale Innovatiefabriek op zoek naar Radicale Vernieuwers voor een betere wereld en een leefbare planeet. Lees meer..