Home » Belgie » Het Belang van Limburg » De politieke jongerenenquête


De politieke jongerenenquête

15 juni 2018 Het Belang van Limburg

diepenbeek De politieke jongerenenquête ‘Peilsnel’ is een initiatief van Hogeschool UCLL naar aanleiding van de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen op 14 oktober. Voor het eerst zijn in samenwerking met onze krant duizend 16- tot 24-jarigen bevraagd over hoe zij vandaag tegenover politiek en actuele maatschappelijke thema’s staan. Maar liefst 930 jongeren vulden de vragenlijst volledig in, van wie 625 Limburgers. De antwoorden van onze Limburgse jongeren kan u deze week lezen in uw krant.

Lees meer..