Home » Belgie » Express.be » Aarde had een van de 3 warmste maartmaanden aller tijden


Aarde had een van de 3 warmste maartmaanden aller tijden

16 april 2019 Express.be

Sinds de weerkundigen zijn gestart met de registratie van de wereldtemperaturen, kon slechts één keer een warmere maand maart worden geregistreerd dan dit jaar. Dat blijkt onder meer uit cijfers van de World Meteorological Society (WMS). De resultaten suggereren dat ook dit jaar op het gebied van warme temperaturen hoge scores zal laten optekenen.

De experts voorspellen dat ook dit jaar wellicht in de top vijf uit de geschiedenis terecht zal komen. Daarbij benadrukken de weerkundigen dat het klimaatfenomeen El Nino dit jaar weer bijkomende warmte in de atmosfeer zal vrijgeven.

Combinatie

El Nino zorgt onder meer voor ongewoon warm water in de Stille Oceaan. Rond de evenaar veroorzaakt het fenomeen bovendien meer neerslag en onweders. Jaren met El Nino hebben een grotere kans om nieuwe warmterecords te laten optekenen. Het fenomeen zorgt immers voor een combinatie van de natuurlijke klimaatvariabelen met de trends van de klimaatverandering op langere termijn.

Volgens cijfers van het Amerikaanse ruimtevaartbureau Nasa zouden de temperaturen tijdens de maand maart dit jaar 1,11 graden Celsius hoger hebben gelegen dan het gemiddelde van de twintigste eeuw. De Europese Copernicus Climate Service berekende dat alleen drie jaar geleden nog een warmere maand maart werd geregistreerd.

De vijf jongste jaren waren ook tegelijkertijd de vijf warmste uit de geschiedenis. Drie jaar geleden tekende de wereld het warmste jaar uit zijn geschiedenis op. Sinds de start van de betrouwbare metingen in het laatste kwart van de negentiende eeuw, vielen negen van de tien warmste jaren na het midden van het voorbije decennium.

De World Meteorological Society betoogt dat zowel Europa als Australië de voorbije maand hogere temperaturen lieten optekenen dan vorig jaar. In Europa zouden niveaus tot 3 graden Celsius boven de gemiddelde waardes van de voorbije decennia zijn gemeten. In Australië zou dit jaar voor de maand maart zelfs een absoluut warmterecord zijn geregistreerd.

“De stijgende temperaturen vormen een wereldwijd fenomeen,” beklemtonen de weerkundigen. “De oplopende warmte zal een brede waaier van consequenties met zich meebrengen.”

“Door de hoge temperaturen en een gebrek aan regenval, kregen dorre regio’s ook vaker met natuurbranden te maken,” zegt het Australische Meteorologische Bureau. “Wetenschappers verwachten dat deze branden nog zullen verergeren naarmate de temperatuur stijgt en over de hele wereld met drogere omstandigheden moet worden afgerekend.”

Vluchtelingen

Uit de metingen van het bureau blijkt dat het gemiddelde temperaturen in Australië vorig jaar meer dan 2,1 graden Celsius hoger lagen dan de gemiddelde niveaus van de voorbije drie decennia. Niet elke regio volgde echter dezelfde trend. Delen van Noorwegen, Finland en Zweden vertoonden tijdens de maart temperaturen die onder de gemiddelden op langere termijn bleven.

De World Meteorological Society herinnert aan de band tussen de temperatuur en de aanwezigheid van koolstofdioxide in de atmosfeer. “Met ontoereikende pogingen om de emissies over de hele wereld te verminderen, zullen de niveaus waarschijnlijk alleen maar toenemen,” zegt de instelling.

“Naast de terugtrekking van de ijskappen, een hogere frequentie van hittegolven en een stijging van de zeespiegel, zal de ongecontroleerde klimaatverandering ook een impact hebben op een aantal kritieke aspecten van het menselijk welzijn. Dat uit zich ook in een toename van de wereldwijde golf vluchtelingen.”

Volgens de International Organization for Migration telt de wereld momenteel 17,7 miljoen vluchtelingen. Klimaatfenomenen en weersomstandigheden zijn daarbij verantwoordelijk voor 2 miljoen vluchtelingen. Deze populaties zijn zowel het slachtoffer geworden van droogtes als overstromingen. “Deze gegevens bevestigen de urgentie van een klimaatactie,” waarschuwt António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties. “Voor uitstel is er geen tijd meer.”

The post Aarde had een van de 3 warmste maartmaanden aller tijden appeared first on Express.

Lees meer..