Home » Belgie » Express.be » Californië gaat frontaal in de aanval tegen Uber & co


Californië gaat frontaal in de aanval tegen Uber & co

20 september 2019 Express.be

In Californië heeft gouverneur Gavin Newsom de nieuwe wet voor werknemers uit de deeleconomie ondertekend. De nieuwe wet verplicht de bedrijven uit de deeleconomie om hun personeel als werknemers in te schrijven. In het verleden maakten opdrachtgevers daarbij vaak gebruik van freelance-contracten. Gouverneur Newsom benadrukt echter dat werknemers een duurzame economische veiligheid verdienen.

De nieuwe wetgeving is volgens de gouverneur een belangrijke stap om die doelstellingen te realiseren. Onder meer bedrijven zoals Uber en Lyft zullen door de nieuwe wet hun personeelsbeleid moeten bijsturen.

Middenklasse

“De Amerikaanse middenklasse wordt al veertig jaar uitgehold,” zegt Newsom. “Een correctie was dan ook dringend nodig.”

Door een classificatie als zelfstandig onderaannemers verliezen werknemers uit de deeleconomie het uitzicht op voordelen zoals sociale zekerheid, ziekteverzekering, overuren of betaalde vakantie. Vele zelfstandigen klagen dat dit systeem tot uitbuiting heeft geleid.

Naarmate de kosten van het levensonderhoud doorheen de jaren oplopen, dalen de lonen van de zelfstandigen, terwijl hun kosten oplopen. Dikwijls is er ook sprake van steeds langere werkuren.

Door de nieuwe wet moeten de relaties tussen bedrijven en hun onderaannemers in Californië voortaan aan een aantal voorwaarden voldoen. Wanneer die eisen niet zijn ingevuld, zullen de opdrachtgevers hun onderaannemers als een werknemer moeten registreren.

De betrokken onderaannemers maken gewag van een historische overwinning. Uber en Lyft hebben eerder al benadrukt dat hun bedrijfsmodel afhankelijk is van het zelfstandig statuut van hun chauffeurs. Anders dreigen de kosten van de bedrijven op te lopen, waardoor hun winstmarges volledig zouden kunnen verdwijnen.

Uitzonderingen

Beide bedrijven hebben tegenover hun chauffeurs ook al te kennen gegeven dat ze hun baan zouden kunnen verliezen indien ze als werknemer zouden moeten worden geregistreerd. De ondernemingen hebben tevens tevergeefs geprobeerd om met de autoriteiten een akkoord te sluiten.

Volgens het ministerie van arbeid van Californië verliest de staat door het fenomeen jaarlijks 7 miljard dollar fiscale inkomsten. Andere Amerikaanse staten – waaronder Washington en Oregon – overwegen een gelijkaardige wetgeving.

De nieuwe wet wordt begin volgend jaar van kracht. Uber zegt echter van mening te zijn aan de vereisten van de nieuwe regelgeving te voldoen. Daardoor zou een herclassificering van de werknemers niet noodzakelijk zijn.

Uber en Lyft zeggen bovendien stappen te zullen ondernemen om een uitzondering op de nieuwe wetgeving te verkrijgen.

The post Californië gaat frontaal in de aanval tegen Uber & co appeared first on Express.

Lees meer..