Home » Nederland » AD » Amper meer mensen aan het werk sinds invoering Participatiewet


Amper meer mensen aan het werk sinds invoering Participatiewet

19 november 2019 AD

Kansarme mensen met een uitkering worden nog steeds nauwelijks aan een baan geholpen, ondanks de invoering van de Participatiewet in 2015. Volgens het kritische oordeel van het Sociaal en Cultureel Panbureau (SCP) zijn de doelstellingen nauwelijks gehaald. Lees meer..