Home » Nederland » Blik op Nieuws » Jonge ouderen in Nederland relatief rijk en actief


Jonge ouderen in Nederland relatief rijk en actief

8 januari 2020 Blik op Nieuws

In Nederland was 13 procent van de bevolking in 2018 tussen 55 en 65 jaar oud, net als gemiddeld in de Europese Unie. Deze jonge ouderen hebben een relatief hoog inkomen, een hoge arbeidsparticipatie en ze doen veel vrijwilligerswerk. Dat blijkt uit de CBS-publicatie Welvaart en Welzijn 2019. Lees meer..