Home » Nederland » Blik op Nieuws » Overschot op lopende rekening licht gedaald in 2019


Overschot op lopende rekening licht gedaald in 2019

9 april 2020 Blik op Nieuws

Het overschot op de lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans is in 2019 licht gedaald tot EUR 83 miljard. Dat komt overeen met 10% van het bruto binnenlands product (bbp. In 2018 was nog sprake van een recordoverschot op de lopende rekening. Het overschot lag toen op EUR 84 miljard, oftewel 11% van het bbp. Lees meer..