Home » Nederland » Blik op Nieuws » Ruim 185.000 ondernemers kregen uitstel van betaling belastingen


Ruim 185.000 ondernemers kregen uitstel van betaling belastingen

18 juni 2020 Blik op Nieuws

Sinds de invoering van de maatregelen van het kabinet om de door coronacrisis getroffen ondernemers te helpen, hebben ruim 185.000 ondernemers uitstel van betaling van belastingen gekregen. Het totaalbedrag waarvoor belastinguitstel is verleend, kwam half juni uit op ruim 10 miljard euro. Lees meer..