Home » Nederland » Blik op Nieuws » Ruim een kwart miljoen werkende 65-plussers


Ruim een kwart miljoen werkende 65-plussers

21 september 2019 Blik op Nieuws

Er zijn steeds meer 65-plussers met betaald werk: in 2018 waren het er 255 duizend. Vooral de arbeidsparticipatie van 65-jarigen is flink toegenomen: ruim 1 op de 3. Dit blijkt uit cijfers uit de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS. Lees meer..