Home » Nederland » Mejudice.nl » Beroepspensioenstelsel vergroot arbeidsmarktongelijkheid uit


Beroepspensioenstelsel vergroot arbeidsmarktongelijkheid uit

17 juli 2020 Mejudice.nl

De opvatting dat pensioen een grote gelijkmaker is van zowel de inkomensverdeling als de vermogensverdeling lijkt breed te worden gedeeld. Voor de AOW is dat terecht – het is immers een vast bedrag voor iedereen. Over het aanvullende pensioen, de tweede pijler van kapitaalgedekte beroepspensioenen, lijkt net zo gedacht te worden. Het nieuwe pensioenakkoord rept in het geheel niet over ongelijkheid, en de achterliggende SER-adviezen doen dat evenmin. Het aanvullend-pensioenstelsel draagt volgens Wiemer Salverda echter wel degelijk bij aan de maatschappelijke ongelijkheid.

Lees meer..