Home » Nederland » Mejudice.nl » Boekbespreking ”Ontspoord kapitalisme”


Boekbespreking ”Ontspoord kapitalisme”

24 juni 2020 Mejudice.nl

Het lijvige boek van Bert de Vries zet aan het denken. Het is grondig opgezet, toegankelijk, en behandelt onderwerpen die ons allemaal direct aangaan. Bovendien geeft de schrijver concreet aan hoe het volgens hem op Europees niveau beter zou kunnen. Zelfs als je als lezer een andere kijk hebt op de positie van de (Europese) natiestaat en de muntunie, valt er veel uit te halen, volgens emeritus hoogleraar Arie Oskam.

Lees meer..