Home » Nederland » Mejudice.nl » De Europese Kapitaalmarktunie heeft een breder fundament nodig


De Europese Kapitaalmarktunie heeft een breder fundament nodig

14 oktober 2020 Mejudice.nl

De internationale positie van de euro stagneert. Één van de oorzaken is een slecht ontwikkelde kapitaalmarkt. De afwezigheid van een ‘common safe asset’, zoals eurobonds, als fundament van de kapitaalmarkt speelt hierbij een rol. Het gezamenlijke uitgeven van overheidsschuld door de lidstaten via eurobonds is op dit moment politiek echter onhaalbaar. Er zijn andere wegen om tot een ‘common safe asset’ te komen, waarbij schulduitgifte door de ECB en door de Europese Unie een constructieve rol kan spelen, aldus Wim Boonstra. Lees meer..