Home » Nederland » Mejudice.nl » Denk niet alleen aan een grote renovatie van de arbeidsmarkt in de toekomst, maar kijk ook naar deeloplossingen nu


Denk niet alleen aan een grote renovatie van de arbeidsmarkt in de toekomst, maar kijk ook naar deeloplossingen nu

25 augustus 2020 Mejudice.nl

Het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie is de afgelopen decennia sterk gestegen. Onder deze groep stapelen de risico’s zich op: flexwerkers zijn vaker werkloos, verrichten vaker laagbetaald werk, hebben minder financiële vangnetten en krijgen minder scholing dan werknemers met een vast contract. Diverse rapporten pleiten voor een grote hervorming van het arbeidsmarktbeleid. Dit is noodzakelijk, maar tijdrovend. In de tussentijd pleiten economen Leontine Treur en Nic Vrieselaar voor een zevental ‘quick fixes’ die op korte termijn bijdragen aan meer inkomenszekerheid en een gelijker speelveld.

Lees meer..