Home » Nederland » Mejudice.nl » Europees beleid in een klimaat van deflatie


Europees beleid in een klimaat van deflatie

21 juli 2020 Mejudice.nl

Het monetair beleid van de afgelopen tien jaar voorkwam seculaire stagnatie niet. Daarvoor zou een expansiever aanpak via begrotingen van EU lidstaten als aanvulling nodig zijn. Daar is de aandacht in eerste instantie niet op gericht. Ook niet op het risico van prijsdalingen door onvoldoende vraag – en de daaraan verbonden werkloosheid. Seculiere stagnatie kan worden voorkomen door prijshandhanving. Maar door het mededingsbeleid (kartelverbod) is dat geen optie, aldus Dirk van der Werf.

Lees meer..