Home » Nederland » Mejudice.nl » Gebruik governance codes niet als afvinklijstje


Gebruik governance codes niet als afvinklijstje

21 oktober 2020 Mejudice.nl

Op 9 december 2003 werd door de toenmalige Commissie Tabaksblat de corporate governance code gepresenteerd. Vanaf 2005 dienden Nederlandse beursvennootschappen in hun jaarverslagen verantwoording af te leggen over de naleving van de nieuwe code. De vraag kan gesteld worden of een code helpt tegen echte tegenwerking van binnenuit (Wirecard) of van buitenaf (Covid-19). Het blijft namelijk essentieel om vooral goed naar het aanstellen en functioneren van bestuurders te kijken, en een code in mindere mate te gebruiken als jaarlijks afvinklijstje.

Lees meer..