Home » Nederland » Mejudice.nl » Het accent in Miljoennota moet van herverdeling naar groei en herstel Zalmnorm


Het accent in Miljoennota moet van herverdeling naar groei en herstel Zalmnorm

18 september 2020 Mejudice.nl

De begroting van het kabinet is te veel gericht op het herverdelen van middelen. De regering dient meer in te zetten op groei van de economie door te investeren in onderwijs en innovatie. Daarnaast is het essentieel dat de Zalmnorm zo snel als mogelijk hersteld wordt, aldus Roel Beetsma en Raymond Gradus.

Lees meer..