Home » Nederland » Mejudice.nl » IFRS-9 kan economisch herstel in de weg zitten


IFRS-9 kan economisch herstel in de weg zitten

16 juni 2020 Mejudice.nl

Covid-19 raakt de economie en daarmee ook de bankensector. De verlies- en winstrekening en balans van banken zijn door de invoering van IFRS9 versneld gevoelig geworden voor crises: hogere voorzieningen zullen aan het begin van crises krapte creëren in bankkapitaal. Banken zullen gemotiveerd worden de securitisatiemarkt te gebruiken om ongewenste fluctuaties door IFRS9 voorzieningen te omzeilen. Wegen de voordelen op tegen de nadelen?

Lees meer..