Home » Nederland » Mejudice.nl » Keynes’s filosofie zijn lessen in praktische economie


Keynes’s filosofie zijn lessen in praktische economie

3 juli 2020 Mejudice.nl

Onze recente geschiedenis kent twee grote depressies: de dertiger jaren van de 20ste eeuw en de jaren tien van de 21ste eeuw. Beiden werden bestreden met behulp van klassiek-economische politiek, welke procyclisch werkte. Het advies van de klassieke economen: weinig tot geen overheidsingrijpen. Piet Keizer gaat in dit artikel in op de vraag hoe Keynes’s filosofie bij verstoringen tot een compleet ander economisch-politiek advies leidde.

Lees meer..