Home » Nederland » Mejudice.nl » Kunnen financiële transfers de verschillen in de eurozone overbruggen?


Kunnen financiële transfers de verschillen in de eurozone overbruggen?

19 oktober 2020 Mejudice.nl

De economische verschillen binnen de eurozone zijn groot en de coronacrisis heeft deze verschillen alleen maar groter gemaakt. Veel landen hebben beperkte begrotingsruimte om hiertegen in het verweer te komen. Lidstaten in de muntunie hebben daarnaast niet het gereedschap om de schok te dempen. Hoe kan een verdere divergentie tussen lidstaten worden voorkomen? En als de Zuid-Europese landen de hervormingen die hiervoor nodig zijn zelf niet kunnen betalen, moet Noord-Europa dan de portemonnee trekken?

Lees meer..