Home » Nederland » Mejudice.nl » Kunnen landen de geldpers gebruiken om de coronacrisis te lijf te gaan?


Kunnen landen de geldpers gebruiken om de coronacrisis te lijf te gaan?

28 juli 2020 Mejudice.nl

Door de omvangrijke steunpakketten zullen veel landen hun begrotingstekort en staatsschuld de komende periode flink zien oplopen. Steeds meer centrale banken overwegen daarom – al dan niet onder druk van de overheid – geld te drukken om overheidsmaatregelen te financieren. Monetaire financiering is echter riskant en alleen succesvol onder specifieke voorwaarden. Lees meer..