Home » Nederland » Mejudice.nl » Milton Friedman en het einde van het onbegrensd aandeelhouderskapitalisme


Milton Friedman en het einde van het onbegrensd aandeelhouderskapitalisme

12 september 2020 Mejudice.nl

Op 13 september 1970 publiceerde Milton Friedman zijn veel becommentarieerde visie op de verantwoordelijkheid van bedrijven in The New York Times. Vijftig jaar na dato zet zijn artikel nog steeds aan tot discussie. In deze bijdrage staat professor Harry Hummels stil bij de context waarin de econoom zijn denkbeelden ontwikkelde. Vervolgens bespreken we zijn visie op verantwoord ondernemen en maken duidelijk dat een gereïncarneerde Friedman anno 2020 juist zeer kritisch zou zijn geweest op het bedrijfsleven.

Lees meer..