Home » Nederland » Mejudice.nl » Overheidsfalen en de KLM gekte


Overheidsfalen en de KLM gekte

9 oktober 2020 Mejudice.nl

“KLM is geen systeembank” is de titel van een recent artikel op de website van Bernard ter Haar. Een waarheid als een koe. KLM is niet eens een bank, laat staan een systeembank. Daarmee is in vier woorden het antwoord gegeven op de titelvraag van een Me Judice artikel van jongstleden 11 juni van Roel Beetsma en Raymond Gradus: “Moet KLM gered worden?”. “Nee”, is het evidente antwoord, aldus Kees Cools.

Lees meer..