Home » Nederland » Mejudice.nl » Van BV Nederland naar Maatschappelijke BV


Van BV Nederland naar Maatschappelijke BV

18 juli 2020 Mejudice.nl

Na jarenlang wikken en wegen heeft staatssecretaris Keijzer besloten de maatschappelijke onderneming een wettelijke status te geven. Via een ‘lex specialis’ maakt zij de invoering van een nieuwe rechtsvorm mogelijk: de maatschappelijke BV, afgekort als BVm. Dat is verheugend nieuws. Tegelijkertijd is de brief die de staatssecretaris op 10 juli aan de Kamer stuurde een gemiste kans, aldus Harry Hummels en Niels Bosma. Lees meer..