Home » Nederland » Mejudice.nl » Vervanging rekenrente vereist uniforme rekenregels


Vervanging rekenrente vereist uniforme rekenregels

8 september 2020 Mejudice.nl

In het nieuwe pensioenstelsel – volgens het akkoord van juli 2020 – is de rekenrente vervangen door verschillende alternatieven van een zogenoemd projectierendement. Er is hierbij verwantschap met het, door de Amsterdamse hoogleraren Den Butter en Van Praag eerder bepleitte, “haalbare” beleggingsrendement. Maar om willekeur te vermijden is het wel nodig dat voor deze rendementsberekeningen uniforme regels worden opgesteld. Bovendien is differentiatie naar verwacht rendement voor jongeren en ouderen niet gewenst.

Lees meer..