Home » Nederland » Mejudice.nl » Vrouwenquotum onopgemerkt verhoogd


Vrouwenquotum onopgemerkt verhoogd

2 september 2020 Mejudice.nl

Op vrijdag 4 september komt voor de dertiende keer mijn Female Board Index uit. Een tip van de sluier: de cijfers zijn hoopvol. Maar bij de analyse hoeveel beursondernemingen nu aan het voorgestelde wettelijk quotum voor vrouwen in de Raden van Commissarissen (RvC) voldoen, zag ik dat het voorontwerp voor het wetsvoorstel afwijkt van het SER-advies en de instemming van het kabinet met dat advies. Niet minimaal 30% moet vrouw zijn, maar minimaal 33%. Het ogenschijnlijk kleine verschil heeft wel degelijk consequenties. Lees meer..