Home » Nederland » Mejudice.nl » Wet CO2-heffing industrie kan beter


Wet CO2-heffing industrie kan beter

26 augustus 2020 Mejudice.nl

De invoering van de Wet CO2-heffing industrie is een goede stap vooruit, maar op een aantal belangrijke punten voor verbetering vatbaar. Er is onder meer een prikkel nodig om zo schoon mogelijk te produceren, aldus Roel Beetsma en Sylvester Eijffinger.

Lees meer..