Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » 20 jaar geleden in NT: Loodstarieven losgelaten


20 jaar geleden in NT: Loodstarieven losgelaten

21 januari 2020 Nieuwsbladtransport.nl

De havens van Rotterdam, Amsterdam en de zeehavens in Zeeland en Groningen hebben overeenstemming bereikt over het loslaten van de loodstarieven. Tot nog toe gold voor iedere loodsdienst hetzelfde tarief. De Nationale Havenraad wil de hoogte ervan liever overlaten aan de werking van de markt.

De raad hoopt dat door het loslaten van de tarieven de concurrentie tussen de loodsdiensten wordt vergroot zodat de tarieven vanzelf omlaag gaan en noemt het akkoord ‘een doorbraak binnen de havenwereld’.

Alleen de havens in het noorden vormen een uitzondering. Deze havens worden relatief minder vaak door schepen bezocht, aldus de woordvoerder. Nu al draaien sommige verlies. Voor deze havens zou het huidige, relatief hoge tarief dus moeten worden gehandhaafd.

Monopoliepositie

Sinds 1988 zijn de loodsdiensten een zelfstandige onderneming. Maar het Nederlands Loodswezen neemt nog altijd een monopoliepositie in.

‘Vanaf het moment dat de tarieven worden losgelaten, kunnen ook andere diensten zich aanbieden voor het loodswerk.’ De Havenraad stuurt nu een advies naar minister Netelenbos, die het volgens een woordvoerder wel zal overnemen.

Lees meer..