Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » 210 extra truckparkeerplaatsen Maasvlakte Plaza


210 extra truckparkeerplaatsen Maasvlakte Plaza

2 juli 2020 Nieuwsbladtransport.nl

Truckparking Maasvlakte Plaza in Rotterdam heeft er 210 nieuwe parkeerplaatsen bij. Havenbedrijf Rotterdam hoopt dat hierdoor vrachtautochauffeurs minder vaak noodgedwongen op bijvoorbeeld vluchtstroken en bedrijventerreinen parkeren. Door deze uitbreiding beschikt Maasvlakte Plaza nu over 567 plaatsen.

Het totaal aantal beveiligde parkeerplaatsen in de hele Rotterdamse haven komt hiermee op 945.

Noodzakelijk

De uitbreiding is noodzakelijk, omdat de truckparking sinds de opening in mei 2017 een bezettingsgraad van meer dan 90% kent. Vanwege de uitbreidingsontwikkelingen op de Maasvlakte neemt de drukte naar verwachting alleen maar toe.

Ronald Paul, chief operating officer (COO) van Havenbedrijf Rotterdam: ‘Deze parking ligt in de onmiddellijke nabijheid van grote terminals en distributiecentra. Het verbetert de bereikbaarheid van de haven.’

Lees meer..