Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » Belangrijkste sporen Waalhaven Zuid buiten bereik blusinstallatie


Belangrijkste sporen Waalhaven Zuid buiten bereik blusinstallatie

25 februari 2020 Nieuwsbladtransport.nl

Hoewel de gemeente Rotterdam begin vorige week al groen licht gaf om weer met gevaarlijke stoffen van locomotief te wisselen op spoorgoederenemplacement Waalhaven Zuid, laat ProRail dit nog niet toe. Uit een brief aan vervoerders blijkt dat wanneer dit wel gebeurt, het op zeer beperkte schaal is. Het merendeel van de cruciale lange sporen ligt nog buiten het bereik van de brandblusinstallatie.

Juist aan deze delen van het emplacement is grote behoefte, om daar intermodale goederentreinen op te stellen. Dit om de elektrische locomotieven te wisselen voor een dieselloc, die de treinen naar de haventerminals trekt. ‘Deze sporen zijn cruciaal om het logistieke proces voor intermodale treinen weer goed te kunnen starten’, schrijft ProRail.

Vanwege deze sporen heeft de spoorbeheerder besloten het emplacement nog niet in gebruik te nemen voor wagons met gevaarlijke stoffen en het lok-wisselen. In de praktijk betekent dit dat vooralsnog alleen kortere treinen opgesteld kunnen worden, terwijl er juist behoefte is aan ruimte voor langere treinen.

Onzekerheid

De spoorbeheerder zegt nog te onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om meer van deze sporen binnen het bereik van de blusinstallatie te krijgen. Dat alle sporen op het emplacement met de huidige, tijdelijke installatie te blussen zijn, is volgens ProRail uitgesloten.

Voor bedrijven die afhankelijk zijn van Waalhaven Zuid betekent dit opnieuw onzekerheid, terwijl vorige week de oplossing nog in zicht leek. Een datum waarop het onderzoek is afgerond of aanpassingen zijn gedaan, zegt ProRail namelijk niet te kunnen geven.

In de tussentijd wordt ook onderzocht of, ondanks de beperkingen van de blusvoorziening, een gedeelte van de processen op de Waalhaven opnieuw gestart kan worden. Maar ook hierover noemt de spoorbeheerder geen termijn. ‘Tot die tijd blijven we het rangeren van wagons met gevaarlijke stoffen via andere emplacementen afhandelen, zoals afgelopen maanden het geval was.’

Onderzoek

Als tegemoetkoming voor de hinder en geleden financiële schade heeft ProRail een compensatieregeling in het leven geroepen. Verder is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onafhankelijk onderzoek gestart naar de achterliggende oorzaken van de problemen met de blusinstallatie. Hierin wordt ook bekeken hoe een dergelijke situatie in de toekomst kan worden voorkomen. Dit onderzoek wordt naar verwachting medio 2020 afgerond.

Lees meer..