Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » Belastingvrijstelling Belgische havens van tafel


Belastingvrijstelling Belgische havens van tafel

20 september 2019 Nieuwsbladtransport.nl

Het Europese Hof van Justitie heeft een streep gezet door de belastingvrijstelling voor Belgische havens. Dat heeft het hof vrijdag bekendgemaakt, die daarmee aansluit bij een eerdere beslissing van de Europese Commissie.

Jarenlang hoefden zeehavenbeheerders in veel Europese landen geen vennootschapsbelasting te betalen. In 2016 besloot de Europese Commissie om dit niet langer toe te staan. Volgens Brussel was hier sprake van ongeoorloofde staatssteun.

Havenbedrijven in diverse landen gingen tegen dit besluit in beroep bij het Europese Hof van Justitie. Het schrappen van vrijstelling zou de bedrijven immers miljoenen of zelfs tientallen miljoenen euro’s per jaar kunnen schelen.

Rotterdam

Vorig jaar besliste het Hof al dat Nederlandse havens (in Rotterdam, Amsterdam, Den helder, Moerdijk en Zeeland) geen recht meer hadden op deze vrijstelling. Dit tot irritatie van onder meer Havenbedrijf Rotterdam.

HbR hekelde vooral het feit dat concurrenten in andere landen, waaronder België, Frankrijk en Duitsland, nog wel recht hadden op deze vrijstelling. Vrijdag werd dus duidelijk dat ook de Belgische havens deze vrijstelling vaarwel zullen moeten zeggen. Dat meldt de Belgische zakenkrant De Tijd.

Na het besluit van de Europese Commissie in 2016 besloten de havenbeheerders van Antwerpen, Brussel, La Louvière, Namen, Charleroi en Luik om beroep aan te tekenen bij het Europese Hof. Zij krijgen nu dus nul op het rekest.

Andere landen

Het hof oordeelde, net als eerder de Europese Commissie, dat de belastingvrijstelling ongeoorloofde staatssteun is. Net als eerder de Nederlandse havens, wezen de Belgen er op dat concurrenten in andere landen nog wel kunnen profiteren van de vrijstelling. Voor dat argument was de rechter niet gevoelig, omdat sprake is van een tijdelijk verschil. De havenbedrijven in andere landen komen namelijk later ook aan de beurt.

Havenbedrijf Rotterdam laat in een reactie weten: ‘deze beslissing sluit aan bij de opvatting dat zeehavens gezien moeten worden als ondernemingen die actief zijn in het maatschappelijk verkeer van goederen en diensten. Ook bezien vanuit het level playing field-beginsel is het van belang dat alle zeehavens in Europa over dezelfde fiscale kam worden geschoren’, aldus een woordvoerder.

Voor de duidelijkheid, het gaat bij de geschrapte vrijstelling om havenbeheerders. Niet om bedrijven die in de haven zijn gevestigd, zoals bijvoorbeeld terminal-exploitanten en  raffinaderijen.

Lees ook: Haven Rotterdam verliest zaak om vennootschapsbelasting

Lees meer..