Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » Boskalis moderniseert haven Adelaide


Boskalis moderniseert haven Adelaide

13 maart 2019 Nieuwsbladtransport.nl

Boskalis heeft een opdracht gekregen van havenexploitant Flinders Ports voor het verbreden van het toegangskanaal naar Port Adelaide in Australië.

Boskalis moet het toegangskanaal verbreden van 130 meter naar 170 meter en de zogenoemde zwaaikom vergroten. Daarmee wordt de Zuid-Australische haven beter bereikbaar voor Post-Panamax-containerschepen en grote cruiseschepen. De waarde van het contract is zo’n veertig miljoen euro.

De Nederlandse aannemer zet twee schepen in om in totaal zo’n anderhalf miljoen kubieke meter voornamelijk zand en klei te weg te baggeren. Alle opgebaggerde materiaal moet op grond van milieuvoorschriften zo’n dertig kilometer uit de kust op een aangewezen locatie in zee gestort worden, waarbij de toegestane ‘vertroebelingsgraad’ van het water niet mag overschreden.

Lees meer..