Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » Column – Payroll verdwijnt door de Wet Arbeidsmarkt in Balans


Column – Payroll verdwijnt door de Wet Arbeidsmarkt in Balans

25 februari 2020 Nieuwsbladtransport.nl

Met de WAB zal payrollen nagenoeg onmogelijk gemaakt worden en verdwijnen. Naar mijn mening dan. Het doel van de WAB is namelijk om concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan.

De arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers moeten voortaan gelijk zijn aan die van de collega’s die rechtstreeks in dienst zijn. Verschillen tussen vast en flexibel moeten kleiner worden. De voordelen van payroll zijn hierdoor niet meer wat het geweest is en het is daarom goed denkbaar dat payroll over enkele jaren niet meer bestaat.

Zeker voor een kleinere werkgever had payrollen verschillende voordelen. Een deel van de werving en selectie kon uit handen gegeven worden en het gaf zekerheid en transparantie over de maandelijkse salariskosten en salarisadministratie. Alle hulp en ondersteuning omtrent personeel daarvoor zat onder één dak. Dit zal door de WAB onmogelijk gemaakt worden vanwege de kostenstijging en uitvoertechnische uitdagingen.

Tot 1 januari 2020 was payrollen en uitzenden juridisch gezien gelijk. Dit betekende dat bij payrollen ook de flexibele regels van uitzenden golden. Als er nu sprake is van een payrollwerkgever die (1) vraag en aanbod niet zelf bij elkaar heeft gebracht en (2) de werknemer wordt alleen met toestemming van de opdrachtgever geplaatst (exclusiviteit), is er juridisch gezien sprake van payrollen en gelden er nieuwe regels, hoe je jezelf als werkgever ook noemt.

Vanaf 1 januari moet een payroller een adequate en gelijkwaardige pensioenregeling aanbieden. De betekenis hiervan zorgt nu al voor veel onduidelijkheden en discussies en het laatste woord is daar in Den Haag nog niet over gezegd.

Daarnaast moet een payroll-werknemer hetzelfde behandeld worden als zijn collega’s die rechtstreeks in dienst zijn. Dit betekent even hoge loonkosten en daar bovenop een marge voor de payroller. De payroller kon zichzelf eerst nog ‘terugverdienen’ vanwege de goedkopere arbeidsvoorwaarden, denk aan dertiende maand, salaris, vakantiedagen, verlofregelingen etc., maar dat is niet meer mogelijk.

Door de WAB zullen de payrollconstructies andere vormen aannemen: rechtstreeks in dienst, via een uitzendbureau of zzp-constructie. Het echte payrollen is niet meer wat het geweest is.

Jan Gerrit Kroon is advocaat Arbeidsrecht bij Blue Legal Advocaten

Jan Gerrit Kroon zal de consequenties van de Wet Arbeidsmarkt in Balans verder uitleggen en diverse adviezen geven tijdens het Logistiek HR Debat op 5 maart in Rotterdam.

Meer informatie via: events.nieuwsbladtransport.nl/hr-in-de-logistiek-2020/

Lees meer..