Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » DB Cargo claimt schade rangeerverbod bij ProRail


DB Cargo claimt schade rangeerverbod bij ProRail

16 september 2019 Nieuwsbladtransport.nl

DB Cargo gaat de schade die voortvloeit uit het stilleggen van het rangeren van treinstellen met gevaarlijke stoffen op het emplacement Waalhaven Zuid in het Rotterdamse havengebied verhalen op ProRail. Dat staat in een brief aan de medewerkers, die het bedrijf heeft gedeeld met Nieuwsblad Transport.

Afgelopen vrijdag werd het rangeren met gevaarlijke stoffen op emplacement Waalhaven per direct stilgelegd. ProRail heeft dit gedaan nadat duidelijk werd dat de bluswatervoorzieningen niet voldoen aan de veiligheidseisen. De spoorbeheerder vreest voor een langdurige buitengebruikstelling.

In een brief die DB Cargo aan haar medewerkers stuurde, staat dat ProRail naar aanleiding hiervan een aantal sporen op sorteerstation Kijfhoek heeft gevorderd voor handelingen die op de Waalhaven waren gepland. Deze onttrekking valt samen met een grote buitendienststelling op Kijfhoek vanwege vernieuwingswerkzaamheden.

Tweemaal getroffen

‘De gebruiksbeperkingen treffen daarmee niet alleen het treinverkeer van DB Cargo van en naar Waalhaven Zuid, maar ook het wagenladingproces op het sorteerstation Kijfhoek’, zo valt te lezen in de brief. ‘DB Cargo wordt dus tweemaal getroffen’, meldt een zegsman van de spoorvervoerder.

Het bedrijf is op dit moment samen met ProRail aan het kijken wat de exacte gevolgen voor de bedrijfsvoering zijn van het rangeerverbod. ‘Daarnaast heeft het ProRail aansprakelijk gesteld voor alle schade die het hierdoor lijdt, en mogelijk nog zal lijden.’

Lees meer..