Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » Duitse industrie en export tonen verder herstel: plus van 8,9%


Duitse industrie en export tonen verder herstel: plus van 8,9%

7 augustus 2020 Nieuwsbladtransport.nl

De Duitse industriële productie en export zijn in juni weer verder aangetrokken ten opzichte van de voorgaande maand. Daarmee zet het eerder ingezette herstel door. Eerder was er nog sprake van een ongekende krimp, als gevolg van coronamaatregelen die tot fabriekssluitingen leidden en een een flinke afname van de wereldhandel.

In juni steeg de industriële productie volgens nieuwe cijfers van het Duitse statistiekbureau met 8,9 procent ten opzichte van mei. Ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder was er nog wel sprake van een stevige krimp, met 11,7 procent.

Economen hadden al min of meer op deze ontwikkeling gerekend. Zij gingen voor de industrie in doorsnee uit van een plus van 8,2 procent op maandbasis en een krimp van 11,4 procent op jaarbasis.

De Duitse export ging in juni met 14,9 procent vooruit. Dat is wat sterker dan verwacht. Hier was door kenners gemiddeld een toename van 14,4 procent voorzien.

Lees meer..