Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » Expediteur dreigt dupe te worden van corona-betalingsuitstel


Expediteur dreigt dupe te worden van corona-betalingsuitstel

9 april 2020 Nieuwsbladtransport.nl

Expediteurs kunnen zwaar in de problemen komen door uitstelregelingen, die het kabinet heeft ingevoerd om het Nederlandse bedrijfsleven tijdens de coronacrisis te ondersteunen.

Expediteursorganisatie Fenex waarschuwt zijn leden dat uitgestelde betalingen van opdrachtgevers alsnog door de expediteur moeten worden gedaan als die failliet gaan. Het gaat daarbij om uitstel van betaling voor douanerechten, zogenoemde heffingen van gelijke werking, omzetbelasting en accijnzen.

Volgens het Fenex-bestuur is dit risico te groot voor de leden. ‘Expediteurs kunnen niet de dupe worden van een maatregel van de overheid die er juist op is gericht om ondernemers te helpen’, zegt het bestuur in een circulaire.

Bankgarantie vragen

Fenex adviseert de leden daarom om bankgaranties te vragen als er uitstel van betaling wordt verleend. Een andere mogelijkheid is om aan te dringen op contante betaling en geen gebruik meer te maken van het zogenoemde maandkrediet.

‘Maar’, zegt de vereniging, ‘dat heeft het grote nadeel dat er een enorm logistiek oponthoud ontstaat’. De belangenorganisatie denkt dat het aanvragen van kredietfaciliteiten door importeurs veel tijd gaat kosten en dat de douane die toestroom niet snel genoeg kan verwerken.

Veel druk

De expediteursorganisatie probeert samen met de douane en de koepelorganisaties Evofenedex en VNO-NCW oplossingen te vinden. Volgens Fenex zien die partijen ook in dat het risico van de maatregel voor expediteurs te groot is. Er staat veel druk op de zaak, omdat het betalingsuitstel vanaf maart geldt en de factuur over die maand op 15 april betaald moet zijn.

Lees meer..