Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » Finland staat ecocombi’s toe tot 34,50 meter lengte


Finland staat ecocombi’s toe tot 34,50 meter lengte

16 april 2019 Nieuwsbladtransport.nl

Sinds begin dit jaar staat Finland vervoer toe met ecocombi’s van 34,50 meter. Voorheen gold een maximale lengte van 25,25 meter, evenals in bijvoorbeeld Nederland, België en Duitsland.

De versoepeling in Finland was misschien nog niet bij iedereen doorgedrongen, maar het Deutsche Speditions- und Logistikverband (DSLV) maakt er zijn leden nog maar eens op attent. Overigens blijft het maximale totaalgewicht van de vergrote ecocombi gelijk: 76 ton.

Niet in steden

De lange combinaties mogen lang niet overal rijden, bijvoorbeeld niet in steden en dorpen, maar wel in het vervoer van en naar terminals en tussen productielocaties. Ze moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen, zoals systemen om de hele combinatie in het spoor te houden en camera’s die de chauffeur bijstaan om verkeerssituaties te beoordelen.

De maximumlengte voor een trekker met oplegger is opgetrokken van 16,50 naar 23 meter. Ook voor andere combinaties zijn de normen voor de lengte versoepeld.

Lees meer..