Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » Kostenverlaging bezorgt Maersk meer winst


Kostenverlaging bezorgt Maersk meer winst

15 augustus 2019 Nieuwsbladtransport.nl

A.P. Moller – Maersk heeft een ‘solide’ tweede kwartaal achter de rug, waarin het resultaat (ebitda) ten opzichte van vorig jaar met 17% toenam tot 1,4 miljard dollar.

Dat heeft het moederbedrijf van onder meer Maersk Line, APM Terminals en Svitzer Towage donderdag voorbeurs bekendgemaakt. De omzet groeide echter nauwelijks, namelijk met 59 miljoen tot 9,627 miljard dollar. De resultaatverbetering is dan ook vooral toe te schrijven aan kostenverlaging.

Topman Søren Skou spreekt van ’een kwartaal van solide vooruitgang’. Hij ziet in de kwartaalcijfers een bevestiging van zijn strategie dat de groep zich moet omvormen tot één verkooporganisatie, die zoveel mogelijk diensten aan een klant verkoopt. Skou noemt dat zelf ‘het bieden van een geïntegreerde ervaring en het aanbieden van nog meer producten, waardoor de financiële resultaten in het hele bedrijf verbeteren en de transformatie wordt versneld’.

Maersk Line

De divisie Ocean met onder meer Maersk Line boekte een omzetgroei van 3% en is met 7,2 miljard dollar goed voor driekwart van de concernomzet. Dankzij de toename van het aantal vervoerde containers en de stijging van het gemiddelde vrachttarief steeg het resultaat met 25% tot 1,1 miljard dollar.

Beide stegen overigens marginaal. Het aantal containers met 48.000 veertigvoets eenheden (feu) tot 3,447 miljoen feu. Het gemiddelde tarief lag 28 dollar hoger dan een jaar eerder. Over het hele eerste halfjaar ligt het aantal containers overigens nog licht, 22.000 feu, onder het niveau van vorig jaar. Het gemiddelde tarief lag in de eerste zes maanden wel bijna vijftig dollar hoger.

Logistics & Services

De divisie Logistics & Services zag de omzet met een fractie dalen tot 1,484 miljard dollar. Ook op halfjaarbasis is er een lichte daling. Het resultaat verbeterde wel iets, van 52 naar 61 miljoen dollar.

Zoals eerder aangekondigd zijn de inlandterminals van APM Terminals per 1 augustus naar Logistics & Services overgeheveld. Volgens Skou krijgen klanten daardoor ‘naadloos toegang tot een groter palet diensten en worden overlappingen vermeden’.

Terminals & Towage

De omzet van Terminals & Towage steeg met 13% tot 957 miljoen dollar in vergelijking met het tweede kwartaal vorig jaar. Het aantal overgeslagen containers (moves) groeide met 7% tot drie miljoen, waarvan een miljoen ‘eigen’ containers en twee miljoen van derden. Een move leverde gemiddeld 257 dollar op, achttien meer dan vorig jaar. Daar stond tegenover dat de kosten per move met tien dollar toenamen tot 213 dollar.

Sleepdiensten

De omzet van de sleepdiensten (Svitzer) daalde met 4,4% tot 171 miljoen dollar, hoewel de vloot met tien eenheden werd uitgebreid tot 375 schepen. De groep kampt met volumedalingen, vooral in Europa en Australië. In de eerste regio daalde de omzet met ruim 9% tot 58 miljoen, in de andere met ruim 12% tot 62 miljoen. Daar stond wel een stijging van bijna 25% tot 28 miljoen in Noord- en Zuid-Amerika tegenover.

Verwachtingen 2019

Skou blijft bij zijn eerdere verwachting dat de ebitda over het hele jaar rond de vijf miljard dollar zal uitkomen. Daarbij maakt hij het gebruikelijk voorbehoud voor macro-economische omstandigheden, bunkerprijzen, wisselkoersen en andere externe factoren.

Lees meer..