Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » Logistiek: meer kosten, maar tarieven houden geen gelijke tred


Logistiek: meer kosten, maar tarieven houden geen gelijke tred

15 augustus 2019 Nieuwsbladtransport.nl

Het lukt bedrijven in het Nederlandse wegvervoer en de logistieke dienstverlening maar niet voor hun diensten een behoorlijke beloning te ontvangen.

De kosten stijgen, blijkt uit de jongste conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland (TLN). In het tweede kwartaal van dit jaar zag de helft van de ondernemers de kosten toenemen in vergelijking met het eerste kwartaal. Dat had vooral te maken met de toenemende brandstofkosten.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar was er bij ruim acht op de tien bedrijven een kostenstijging. De prijzen voor het geleverde product blijven met deze kostenstijging niet in de pas: 28% van de ondernemers heeft in een jaar tijd de tarieven niet weten te verhogen, terwijl de kosten dus opliepen.

Hoofdschuldige: dieselprijs

De schuldige aan de kostenkant was voornamelijk de dieselprijs. Die liep in het tweede trimester 2% op ten opzichte van de eerste drie maanden. Vergelijken we met een jaar eerder, dan werd diesel gemiddeld 1,9% duurder. Ook de krapte op de arbeidsmarkt is een toenemende kostenfactor.

De druk op de rendementen in wegvervoer en logistiek wordt daardoor groter. TLN-directeur Jan Boeve raadt zijn leden aan toch vooral goede clausules voor de verrekening van schommelingen in de brandstofprijzen met hun klanten op te nemen.

De meeste vervoerders hanteren die al in hun contracten, maar ze worden meestal voor een langere periode afgesproken. Plotselinge fluctuaties blijven daarbij buiten beeld. Een dieselclausule zou eigenlijk ook met zulke tijdelijke schommelingen rekening moeten houden, bijvoorbeeld op maandbasis.

Winstgevendheid onder druk

De druk op de marges nam in het tweede kwartaal toe; toch zegt de helft van de bedrijven het rendement in het tweede kwartaal op peil te hebben gehouden in vergelijking met de eerste drie maanden. Van alle ondernemingen sloot 71% de maanden april, mei en juni met winst af.

Vergelijken we met dezelfde periode vorig jaar, dan blijkt het rendementsniveau toch iets gestegen. Volgens 39% was er een verbetering en bij 36% van de ondernemingen bleef de winst op het peil van vorig jaar. Dat laat onverlet dat bij een kwart van de bedrijven van een winstdaling sprake was.

De meeste bedrijven, 62%, zijn voor de komende periode ‘afwachtend’. Dat heeft te maken met de teruglopende wereldhandel, de Britse uittreding uit de Europese Unie, de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en verminderde groeiprognoses voor de meeste Europese economieën.

Lees meer..