Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » No deal verworpen, Britten nu op zoek naar uitstel Brexit


No deal verworpen, Britten nu op zoek naar uitstel Brexit

14 maart 2019 Nieuwsbladtransport.nl

Het Verenigd Koninkrijk wil de Europese Unie in elk geval niet verlaten zonder een akkoord over een ordelijke scheiding. Vandaag (donderdag) stemt het Lagerhuis over een uitstel van de uittreding met enkele maanden.

‘The Noes have it’, stelde de ‘Mister Speaker’, Lagerhuisvoorzitter John Bercow, woensdagavond vast na de stemming over een voorstel om de Europese Unie desnoods zonder een akkoord met Brussel over de schedingsvoorwaarden te verlaten. Dat voorstel werd met een niet eens zo ruime meerderheid verworpen: 278 leden vóór, 321 tegen.

De verwerping wordt beschouwd als een nieuwe nederlaag voor premier Theresa May, die het voorstel immers zelf in stemming had gebracht. Het risico van een ‘no deal’ zou voor haar een stok achter de deur zijn om een meerderheid van de Britse tweede kamer toch maar over te halen voor haar eigen voorstellen voor een ordelijke scheiding. Die voorstellen werden eerder met overweldigende meerderheid verworpen.

Opsteker

Voor de Europese Unie is de uitslag van de stemming echter een opsteker. Het Verenigd Koninkrijk wil chaos bij de uittreding vermijden, en dat is onder meer goed nieuws voor het goederenvervoer tussen het vasteland en de Britse eilanden. De grote vraag is nu of de uittreding op de vastgestelde datum, 29 maart aanstaande, zal plaatsvinden. Om chaos te voorkomen zou dan het akkoord dat May en haar onderhandelaars met de Unie hebben bereikt, alsnog door het Lagerhuis moeten worden aangenomen; de kans daarop is evenwel nihil.

De volgende stap van May is dat vanavond in het Lagerhuis een voorstel voor uitstel wordt behandeld. Gedacht wordt aan een uitstel van enkele maanden, bijvoorbeeld tot eind juni dit jaar. Fervente ‘Brexiteers’, zowel in haar eigen conservatieve partij als in de oppositionele Labour Party, vrezen echter dat van uitstel afstel komt en houden daarom vast aan 29 maart als de definitieve scheidingsdatum.

Terug naar Brussel

Dat het voorstel tot verlenging een overtuigende meerderheid van ‘Ayes’ (ja-stemmers) zal krijgen, is daarom allerminst zeker. Bovendien zal, mocht het toch tot uitstel komen, May opnieuw naar Brussel moeten. Voor uitstel is ook nodig dat alle resterende 27 lidstaten hun goedkeuring geven. Elk van die lidstaten kan een veto uitspreken, waarmee een Brexit zonder scheidingsakkoord per 29 maart een feit is.

Het is niet uitgesloten dat de Unie het VK nog enig respijt zal geven. Duidelijk is dat de onderhandelaars aan EU-zijde om het op z’n Engels te zeggen ‘fed up’ zijn met de totale verwarring in het VK en zich ergeren aan de patstelling in het Lagerhuis. Brussel zou liever zien dat de Britten totaal afzien van de Brexit, maar de kans daarop is in de huidige omstandigheden gering. Er is nog wel een andere uitweg, die in Londen nu luidop wordt besproken: die van een nieuw referendum.

In dat geval wordt op grond van opiniepeilingen verwacht dat nu een meerderheid van de bevolking tegen uittreding stemt. Tegelijk is duidelijk dat de Brexit-aanhangers in het parlement een tweede volksraadpleging over hetzelfde onderwerp zullen afwijzen. Het Verenigd Koninkrijk blijft zodoende twijfelen, zoals Hamlet, de prins van Denemarken, in het toneelstuk van William Shakespeare. En de klok tikt door, nog maar twee weken te gaan.

Lees meer..