Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » North Sea Port: coronaklap komt in tweede kwartaal


North Sea Port: coronaklap komt in tweede kwartaal

6 april 2020 Nieuwsbladtransport.nl

North Sea Port (NSP), beheerder van de Zeeuwse havens en Gent, heeft de goederenoverslag in het eerste kwartaal met 6,6% zien dalen tot 16,7 miljoen ton.

Het is voor het eerst dat de in 2018 gevormde Nederlands/Vlaamse havencombinatie een terugval van de overslag moet melden. Volgens NSP ‘deed de impact van de coronacrisis zich in de eerste drie maanden van het jaar nog beperkt voelen, maar spreekt het voor zich dat die in het tweede kwartaal volop te zien zal zijn’.

Crisis hakt er in

De havenbeheerder zegt verder dat de coronacrisis ‘er inhakt’, niet alleen bij de bedrijven in het havengebied maar ook bij North Sea Port zelf: ‘We verwachten dan ook logischerwijs een inkomstenverlies en een daling van de goederenoverslag’. Niettemin heeft de havenbeheerder besloten dat bedrijven de betaling van grondhuur, erfpacht aan Zeeuwse kant en een concessievergoeding in Gent, kunnen opschorten.

Volgens de havenbeheerder worden vooral de auto-industrie (Volvo Gent), het ferryvervoer en de bouw hard getroffen door de coronapandemie. Ook andere bedrijven hebben hun activiteiten teruggeschroefd of stopgezet. Het totale aantal schepen in de NSP-havens zit nog op het normale niveau, maar het aantal ferry-afvaarten is fors teruggelopen.

Volumes

In volume nam het ro/ro-vervoer in het eerste kwartaal met 10% af tot 790.000 ton. Ook het stukgoed verloor flink, met een daling van ruim 12% tot 2,5 miljoen ton. De natte bulk daalde met bijna 15% en kwam uit op 4,4 miljoen ton.

De containeroverslag groeide daarentegen fors, met bijna 12% tot 660.000 ton. De droge bulk bleef met 8,2 miljoen ton op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar (-0,4%). De overslag van bouwmaterialen, ertsen en meststoffen steeg, die van zand en mineralen, steenkool en landbouwproducten nam af.

Lees meer..