Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » Onderzoek naar verdozing Nederlands landschap


Onderzoek naar verdozing Nederlands landschap

15 april 2019 Nieuwsbladtransport.nl

Het College van Rijksadviseurs wil een onderzoek naar de verdozing van het Nederlandse landschap. Er komen steeds meer grote distributiecentra en het adviesorgaan wil bekijken wat hiervan de gevolgen zijn. Resultaten van het onderzoek worden in het najaar verwacht.

‘Het aantal distributiecentra en datacentra is de laatste jaren explosief gegroeid’, meldt het college. ‘Met name de xxl dc’s zijn populair. Met oppervlaktes van zo’n veertigduizend vierkante meter of meer staan ze als enorme, raamloze dozen in het landschap. En dat landschap is juist zo belangrijk voor recreatie, natuur en als (internationale) vestigingsvoorwaarde. Bovendien is elke vierkante meter hard nodig voor de verduurzaming van de landbouw.’

Begin 2017 telde Nederland maar liefst 28 miljoen vierkante meter aan logistiek vastgoed. En sindsdien is dat aantal alleen maar toegenomen. ;Het totale vloeroppervlak van de distributiecentra is de afgelopen vijf jaar met 20% gestegen, mede veroorzaakt door de groeiende populariteit van het online shoppen.’

Onrust

Los van de logistieke complexen kijkt het collega ook naar de groei van het aantal mega-kassencomplexen en datacenters, zoals het Google-datacenter in de Eemshaven. Door de groei van online dataverkeer zal naar verwachting ook de totale oppervlakte van datacenters verdubbelen in de komende jaren. Deze ontwikkelingen zorgen voor onrust bij veel partijen.

Door het onderzoek wil het CvR meer inzicht krijgen in wat er nu precies gebeurt. Ook moet duidelijk worden wat er nog in de pijplijn zit, wat de trends zijn, wat precies de ruimtelijke impact is van de verdozing, welke sturingsmechanismen er zijn en wat gedaan kan worden om deze ontwikkeling in goede banen te leiden.

Onderzoek

Daarom is het adviesorgaan een onderzoekstraject gestart. Belangrijk onderdeel hiervan is een marktverkenning. Hiervoor is de Stec Groep ingeschakeld, een adviesbureau met marktexpertise in de logistiek. Deze verkenning vormt de input van een ontwerpend onderzoek, dat zal worden uitgevoerd door Rademacher en De Vries. Na de zomer worden de uitkomsten hiervan gepresenteerd.

Lees meer..