Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » Overslag Antwerpen groeit ondanks corona-uitbraak


Overslag Antwerpen groeit ondanks corona-uitbraak

10 april 2020 Nieuwsbladtransport.nl

De overslag in de haven van Antwerpen groeide in het eerste kwartaal van dit jaar met 4% naar 59,1 miljoen ton. Dit ondanks de coronaproblematiek. In het tweede kwartaal zal de impact van het virus groter zijn, verwacht havenbeheerder Port of Antwerp.

Het Antwerpse Havenbedrijf publiceerde vrijdag zijn overslagcijfers over het eerste kwartaal. In die periode zorgde vooral het containerverkeer voor het mooie weer. In totaal werd tussen begin januari en eind maart 3,02 miljoen teu overgeslagen. Dat was 9,5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Als gemeten wordt in tonnen, steeg het containervolume met 9,4%, naar 35,9 miljoen ton. Daarmee zijn containers goed voor zo’n 60% van de totale overslag in Antwerpen.

Belangrijke aanjager van het groeiende containervolume was een stijging van het aantal farmaproducten. Ook het webwinkelen had een gunstige uitwerking op de containercijfers. ‘Verder blijft de vraag naar gezonde etenswaren en voeding met lange houdbaarheid stijgen’, meldt Port of Antwerp in een toelichting.

Ondanks de uitbraak van het coronavirus, wat in China al tot grote problemen leidde in januari en februari, bleef het containervolume dus op hoog niveau in de Scheldehaven. Vanuit vrijwel alle vaargebieden kon Antwerpen een stijging noteren in het containerverkeer. Alleen vanuit het Verre Oosten was er een lichte daling van 2,2%.

Breakbulk

Terwijl het containervolume steeg, noteerde het breakbulksegment een fikse afname. Belangrijke oorzaak hiervan zijn de mondiale handelsspanningen die al sinds medio vorig jaar gevolgen hebben voor het stukgoedvervoer. Dit heeft geresulteerd in een daling van dit segment van 27,8% naar 1,74 miljoen ton in het eerste kwartaal van dit jaar. De aanvoer is hierbij nog zwaarder getroffen dan de afvoer.

De overslag van ijzer en staal is voor Antwerpen het belangrijkste breakbulksegment en daalde zeer fors in het eerste kwartaal, met een min van 36,8%. Dit wordt voor een aanzienlijk deel veroorzaakt doordat veel autoproducenten hun fabricage hebben stopgezet in de voorbije weken, als gevolg van de corona-uitbraak.

‘Dit heeft een dubbel negatief effect gehad op de breakbulkoverslag’, legt Port of Antwerp uit. ‘Ten eerste was er een vermindering van de staalaanvoer. Ten tweede was er een daling van de overslag van het aantal nieuwe voertuigen met 18%.’ De totale ro/ro-overslag daalde hierdoor met 20,3% naar 1,07 miljoen ton.

Droge bulk

De overslag van droge bulkgoederen kende in het afgelopen kwartaal een lichte daling van 1,2% naar 3,2 miljoen ton. Opvallend is wel dat de kolenoverslag juist verdrievoudigde, in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar. Volgens de Antwerpse havenbeheerder komt dat door een toename van speculaties in de markt.

Tegenover het toegenomen kolentransport stond een afname van diverse andere segmenten, zoals meststoffen, ertsen en zand. Daarentegen kende de overslag van schroot een lichte groei.

Natte bulk

Het overslagvolume van natte bulkgoederen veranderde nauwelijks. Het noteerde een zeer geringe stijging van 0,7% en kwam daarmee uit op 17,2 miljoen ton. Daarmee neemt dit segment bijna 30% van de Antwerpse overslag voor zijn rekening en is het, na containers, de belangrijkste goederensoort.

Voornaamste stijger in dit segment waren chemicaliën, waarvan het volume toenam met 4%. Ook de overslag van aardoliederivaten nam toe, met 1,3%, terwijl het segment ruwe aardolie eind maart terug was gevallen naar een min van maar liefst 13,5%.

Het eerste kwartaal in cijfers (tekst loopt door onder infographic).

Aantal schepen

De Antwerpse haven mocht in het afgelopen kwartaal 3,476 zeeschepen verwelkomen. Dat waren er 1,2% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze schepen waren echter wel zwaarder beladen, getuige de toename van het totale overslagvolume.

Gevolgen coronavirus

Hoewel het coronavirus in het eerste kwartaal al wild om zich heen greep in de wereldwijde logistiek, vooral in ’s werelds belangrijkste productieland China, was de impact in Antwerpen nog beperkt.

‘In het tweede kwartaal zal deze meer zichtbaar worden door geschrapte afvaarten, het stilvallen van belangrijke industriesectoren in West-Europa zoals de automobielsector en wijzigende consumentenpatronen’, aldus de havenbeheerder in een toelichting.

‘De haven van Antwerpen zal als internationaal knooppunt van goederenstromen hier dus ook de gevolgen van merken. Het is echter koffiedik kijken wat de uiteindelijke impact zal zijn op de mondiale economie en dus ook op de goederenstromen in de haven van Antwerpen. Veel zal afhangen van hoe snel de industrie opnieuw kan opstarten en het consumentenvertrouwen zich herstelt.’

Hoopvol

Haventopman Jacques Vandermeiren is desondanks hoopvol voor de toekomst. Hij licht toe: ‘Door haar wereldwijde connectiviteit en diversiteit aan goederenstromen is Port of Antwerp minder afhankelijk van specifieke markten. Daarnaast beschikt de haven over enorme hoeveelheden opslagcapaciteit, die als het ware een buffer voor de economie zijn. Dit stelt ons in staat om een snelle heropstart van de industrie en de consumptie in België en een deel van Europa mogelijk te maken.’

Bekijk hieronder de toelichting van haventopman Jacques Vandermeiren:

Lees meer..