Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » ‘Reders willen zich aan scrubbers niet scheel betalen’


‘Reders willen zich aan scrubbers niet scheel betalen’

25 september 2020 Nieuwsbladtransport.nl

Reders zijn sinds dit jaar wereldwijd verplicht om de zwaveluitstoot van hun op bunkerolie varende schepen te verminderen. De start-up Value Maritime heeft voor de olie slurpende motoren nu een filtersysteem ontwikkeld. Maarten Lodewijks, samen met Christiaan Nijst eigenaar van het nieuwe bedrijf, betoogt dat hun systeem een groot probleem voor de scheepvaart oplost.

Hoe ziet de ‘elevator pitch’ van Value Maritime eruit?

Op basis van nieuwe technologieën hebben we een verbeterde scrubber ontwikkeld die niet alleen zwavel uit uitlaatgassen haalt, maar ook ultrafijn fijnstof. Ook zorgt de scrubber ervoor dat de ph-waarde wordt geneutraliseerd. Behalve een lagere CO2-uitstoot wordt zo ook een reductie van de verzuring van het zeewater gerealiseerd. We verschonen de lucht én de zee.

Wat is jullie achtergrond?

Mijn collega Christiaan is het technisch brein achter de opnieuw uitgevonden scrubber-technologie. Hij heeft bijna een dozijn jaar ervaring in verschillende engineering- en procesfuncties bij Shell, onder meer als strategieadviseur voor de Europese raffinaderijen met het oog op de IMO 2020-verandering. Ikzelf ben een financieel expert met een gedegen achtergrond als afgestudeerd econoom. Ik voltooide mijn MBA Executive Program aan de Harvard Business School terwijl ik werkte bij rederij Spliethoff, waar ik verantwoordelijk was voor corporate finance.

Hoe kennen jullie elkaar?

Ik ken Chris al bijna 22 jaar. Vroeger kwamen we op dezelfde barbecues. Al kwam ik destijds niet voor Chris, maar voor een meisje dat daar ook altijd aanwezig was. Ik was 16 en zeker nog niet bezig met filtersystemen. Maar vier jaar geleden besloten we de krachten te bundelen en samen een bedrijf te starten omdat wij ervan overtuigd waren dat scrubber-technologie voor schepen anders en beter kon. Chris richt zich op de procestechnologie, ik op de financiering, en verder hebben we er mensen uit de scheepvaart en goede engineers bij gehaald.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om zo’n soort filtersysteem te ontwikkelen?

Wij zagen een duidelijke behoefte om de scheepvaart te verschonen. Reders en hun klanten, de publieke opinie: iedereen wil verduurzaming. Ook de wetgeving wordt strenger wat betreft de vergroening van de scheepvaart; neem de Green Deal. Vergroening is een goede ontwikkeling, maar moet wel op zo’n manier gerealiseerd worden dat alle schepen ondertussen blijven varen.

Maarten Lodewijks en Christiaan Nijst van Value Maritime
Maarten Lodewijks (links) en Christiaan Nijst van Value Maritime

Wat is jullie ambitie?

Er varen nu al elf schepen die voorzien zijn van ons filtersysteem, maar we willen richting de honderdtallen, duizendtallen gaan. Waar onze verkoop zich nu nog vooral op Nederland richt, willen we uitbreiden naar andere landen, om te beginnen met Duitsland.

Hoe staan reders tegenover de wereldwijde verplichting om de zwaveluitstoot van hun olie te verminderen en hoe helpt Value Maritime hen?

Reders zijn zich wel degelijk bewust van de noodzaak van het verbeteren van het milieu. Maar tegelijkertijd zitten ze met hun handen in het haar: hoe gaan reders de brandstofkosten terugverdienen? Daar spelen wij op in. Aan de ene kant ligt de focus op vergroenen en aan de andere kant is het belangrijk om de kosten in toom te houden. Doordat wij de systemen monitoren, zien we zowel de effecten op milieugebied als de besparingen die we realiseren voor reders. Klanten merken de verbeteringen van ons systeem ten opzichte van professionele scrubbers; ons systeem kan bijvoorbeeld makkelijk op een schip geplaatst worden. Ook bieden we verschillende financieringsoplossingen aan.

Hebben jullie concurrenten?

Niet zozeer een concurrent. De grote uitdaging is om ervoor te zorgen dat de lucht niet vervuild wordt en de zee zo schoon mogelijk blijft. Wat dat betreft is de scheepvaart nu echt op ramkoers om dat te realiseren. Er zijn wel bedrijven die scrubbers verkopen, maar die zijn gebaseerd op oude technologie. Zoals wij met nieuwe technologieën werken, werkt geen ander bedrijf.

Hoe zijn jullie aan startkapitaal gekomen?

We hebben een vijftal investeerders uit de scheepvaart, waarvan we geen namen noemen, bereid gevonden om te investeren in Value Maritime.

Waar staan jullie over twee jaar?

We willen zoveel mogelijk schepen voorzien van onze installatie, in het belang van de reder en het milieu. Ook willen we financieringsoplossingen voor reders zo goed mogelijk passend maken. Het systeem is kapitaalintensief en het moet toch ergens van betaald worden. En zeker in deze economische pittige tijd is dat van belang.

En wat staat er voor de korte termijn op de planning?

Scrubbers bouwen en leveren. Ongeveer een keer per maand leveren we een scrubber af en we gaan straks wel richting een scrubber per week. Als de coronacrisis er niet was geweest, zaten we daar waarschijnlijk nu al op. En we blijven ondertussen innoveren: het lichter maken van materialen, nieuwe filtratietechnieken ontwikkelen, de mogelijkheden van financiering zo passend mogelijk maken.

Welke lessen hebben jullie onderweg geleerd?

We leren nog elke dag. Ook door het installeren van de installaties op de schepen zelf. Van het elftal dat nu vaart, leren we om verbeteringen door te voeren voor de toekomst.

Bedrijfsnaam: Value Maritime
Oprichtingsdatum platform: september 2017
Aantal werknemers: 12
Volume: een filtersysteem per maand
Gedane investering: in de miljoenen

Lees meer..