Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » Steeds meer Europese landen verbieden open-loop scrubber


Steeds meer Europese landen verbieden open-loop scrubber

28 februari 2020 Nieuwsbladtransport.nl

Steeds meer Europese landen leggen beperkingen op aan schepen die uitgerust zijn met open-loop scrubbers. Maritiem verzekeraar The Standard Club meldt dat Frankrijk, Spanje, Portugal en Gibraltar allemaal hun eigen regels hebben ingevoerd voor het gebruik van de omstreden technologie om aan de zwavelcap te voldoen.

Wereldwijd hebben reders miljarden geïnvesteerd om te voldoen aan de nieuwe zwavelrichtlijn, die sinds 1 januari wereldwijd van kracht is. Die verplicht scheepseigenaren de maximaal toegestane hoeveelheid zwavel in scheepsbrandstoffen terug te brengen naar 0,5%, waar dat voorheen op de meeste plekken 3,5% was.

Waar de meeste schepen zijn geswitcht naar laagzwavelige brandstoffen, zijn er ook duizenden schepen uitgerust met een zogeheten open-loop scrubber. Die wast als het ware de zwavel uit de uitlaatgassen en dumpt het zwavelhoudende waswater vervolgens in zee. De technologie is omstreden, omdat er vooralsnog geen eenduidig antwoord is op de vraag hoe schadelijk de waswaterdumpingen zijn voor het milieu.

Voorzorg

Uit voorzorg heeft een aantal landen het gebruik van de open-loop scrubber aan banden gelegd. In navolging van diverse Noord-Europese landen gelden er volgens The Standard Club nu in Frankrijk, Spanje, Portugal en Gibraltar ook strengere regels.

De verzekeraar waarschuwt reders dat in deze gebieden schepen moeten overschakelen naar een laagzwavelige brandstof of een closed-loop-systeem, waarbij het afvalwater aan boord wordt opgeslagen in plaats van in zee geloosd. The Standard Club heeft een kaart gemaakt met een overzicht van landen waar een verbod geldt op het gebruik van de open-loop scrubbers.

Lees meer..