Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » ‘Stikstof en pfas zetten rem op groei transportsector in 2020’


‘Stikstof en pfas zetten rem op groei transportsector in 2020’

10 december 2019 Nieuwsbladtransport.nl

De problemen rondom stikstof en pfas zetten komend jaar een rem op de groei van de transportsector. De bedrijvigheid stijgt waarschijnlijk nog wel, met 0,5%. Maar dat is minder dan de 1,5% groei van dit jaar. Dat meldt ABN Amro in zijn sectorrapport.

Veel bouwprojecten zijn de afgelopen tijd stil komen te liggen doordat ze niet voldoen aan strengere normen voor pfas, een verzameling chemische stoffen waarvan een deel schadelijk is. Ook zijn veel projecten gestaakt omdat de berekening van de verwachte stikstof-uitstoot niet voldeed. Dit zorgde de afgelopen tijd al voor een afnemende vraag naar transport.

De bank verwacht dat de stikstof- en pfas-problemen doorzetten in 2020, wat resulteert in een krimp van de bouwsector van 2%. Ook andere bedrijfstakken die belangrijk zijn voor de vervoersbranche, namelijk de industrie en de agrarische sector, krijgen last van een afname van de bedrijvigheid. Dit heeft negatieve gevolgen voor de transportvraag.

Afvlakkende economische groei

Al enige tijd is er sprake van een afvlakkende economische groei, wat meestal een directe uitwerking heeft op de transportsector. Normaal gesproken zorgt in zo’n situatie de bouw nog wel voor het mooie weer.

Omdat in deze sector vaak sprake is van langdurige projecten, blijft de vraag naar transport nog enige tijd op een hoog peil zodra de economie afremt. Dat ligt nu echter anders. Door de problemen met stikstof en pfas daalt ook de vraag vanuit de bouw.

Daar staat wel tegenover dat er volgend jaar een stijging wordt verwacht van de wereldhandel. Deze groeit volgens ABN Amro met 1% in 2020. Hierdoor kan de transportsector in zijn totaliteit toch nog een kleine plus tegemoet zien komend jaar.

Lees meer..