Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » Tarieven havenloodsen omhoog door teruggang wereldhandel


Tarieven havenloodsen omhoog door teruggang wereldhandel

6 december 2019 Nieuwsbladtransport.nl

De kosten om schepen havens in en uit te loodsen, stijgen komend jaar met ongeveer 3%. De teruggang van de wereldhandel is een van de oorzaken voor de stijgende kosten, zegt mededingingsautoriteit ACM, die de loodstarieven vaststelt.

‘De verwachting is dat als gevolg van de wereldhandel in 2020 iets minder loodsreizen zullen worden uitgevoerd dan in het jaar daarvoor’, aldus de kartelwaakhond. ‘De licht gestegen kosten van het Nederlandse loodswezen moeten hierdoor over een wat kleiner aantal reizen worden verdeeld.’ Onder meer de aanhoudende handelsspanningen tussen de VS en China zijn debet aan de verwachte afkoeling van de internationale handel.

Overige diensten

De ACM heeft in lijn met het tariefvoorstel ook de hoogte vastgesteld van de tarieven en vergoedingen voor de overige diensten en taken, zoals de opleiding en examinering van verklaringhouders (deze zijn dan vrijgesteld van de loodsverplichting). Deze tarieven stijgen gemiddeld met ongeveer 1%.

De mededingingsautoriteit bepaalt welke kosten de loodsen mogen opnemen in hun prijs op basis van een tariefvoorstel dat elk jaar door de Nederlandse Loodsencorporatie wordt ingediend. De ACM beoordeelt dit voorstel en stelt de tarieven vast in een tariefbesluit.

De loodsen hebben een monopoliepositie. Daarom beoordeelt de ACM als onafhankelijke toezichthouder of de loodsen geen onredelijk hoge tarieven rekenen.

Lees meer..