Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » Verkoop dure zwavelarme bunkerolie schiet omhoog in Rotterdam


Verkoop dure zwavelarme bunkerolie schiet omhoog in Rotterdam

9 december 2019 Nieuwsbladtransport.nl

Met nog drie weken te gaan tot het van kracht worden van de zwavelcap is de verkoop van laagzwavelige bunkerolie in Rotterdam de afgelopen maanden omhoog geschoten.

Dat meldt Havenbedrijf Rotterdam aan de hand van de TimetoBunker-app. Die liet in november een verkoop zien van 95.000 ton very low sulphur fuel oil (vlsfo), volgens de havenbeheerder iets meer dan de helft van de totale verkoop van alle stookolie. In september werd er nog maar september 1700 ton van verkocht, in oktober 32.000 ton.

Vlsfo bevat maximaal 0,5% zwavel, het maximum dat vanaf volgend jaar is toegestaan voor schepen zonder rookgasreiniger. In het grootste deel van de Europese wateren moet overigens op ultra low sulphur fuel oil (ulsfo) met maximaal 0,1% zwavel worden gevaren.

Representatief

Bunkerdeskundige Ronald Backers van het Havenbedrijf denkt dat de app, die sinds februari van dit jaar beschikbaar is, representatief is voor de bunkersector als geheel. ‘Ik zie geen reden om aan te nemen dat bedrijven die nog reguliere bunkermeldingen doen, heel andere klanten met een heel ander aankoopgedrag hebben’, zegt hij.

De prijs van gewone stookolie is in de afgelopen maanden in Rotterdam overigens fors gezakt, laat de site van Ship & Bunker zien. Medio september moest nog ruim 400 dollar per ton intermediate fuel oil 380 (ifo 380) worden afgerekend, nu rond de 250 dollar. Dat betekent een fors prijsvoordeel voor rederijen die in scrubbers hebben geïnvesteerd.

De prijs van vlsfo schommelde in Rotterdam de afgelopen maanden rond de 500 dollar per ton. De prijzen liggen in Rotterdam gemiddeld fors onder die op de wereldmarkt, omdat de productie er relatief goedkoop is.

Lees meer..