Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » Vlaanderen vergunt petrochemische Ineosfabriek in haven Antwerpen


Vlaanderen vergunt petrochemische Ineosfabriek in haven Antwerpen

30 oktober 2020 Nieuwsbladtransport.nl

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) heeft twee omgevingsvergunningen uitgereikt voor de bouw van een nieuwe ethyleen- en propyleenfabriek in het havengebied van Antwerpen. Demir verwerpt daarmee in beroep de bezwaren van actiegroepen tegen een vergunning uitgereikt door de Antwerpse provinciale overheid. De bezwaren betreffen onder meer het vermoedelijke gebruik van bijproducten van Amerikaans schaliegas als grondstoffen.

Het Britse concern Ineos wil 5 miljard euro in de nieuwe fabriek investeren. Dat is de grootste investering sinds twintig jaar in het havengebied.

De actievoerders klagen ook dat voor de fabriek 41 hectare bos moest worden gekapt. Ineos moet het te kappen bos wel elders compenseren, met een beduidend groter areaal. Het engagement van Ineos om extra natuur te realiseren om het verlies aan koolstofopslag te compenseren is ook als voorwaarde in de vergunning opgenomen. Ineos heeft in België al 2.500 mensen in dienst op negen verschillende sites. Met de nieuwe fabriek moeten daar volgens Ineos 450 banen bijkomen.

De tweede vergunning is niet voor Ineos zelf, maar voor het Antwerpse havenbedrijf. Dat wil ter hoogte van de Ineos-site, langs Kanaaldok B2, een nieuwe kaaimuur met een lengte van bijna 1,1 kilometer bouwen. Die moet niet alleen dienen voor Ineos, maar ook voor er al gevestigde bedrijven, zoals Vesta Terminal Antwerp en Oiltanking Stolthaven Antwerp. Ook het havenbedrijf moet aan natuurcompensatie doen, voor het te rooien struikgewas.

Lees meer..