Home » Nederland » Nieuwsbladtransport.nl » Voorstel voor flinke CO2-heffing op scheepsbrandstof


Voorstel voor flinke CO2-heffing op scheepsbrandstof

28 september 2020 Nieuwsbladtransport.nl

Introduceer voor scheepsbrandstoffen een CO2-heffing van 250 à 300 dollar per ton CO2. Dat voorstel doet de grondstoffenhandelaar Trafigura in een advies aan de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). ‘Wij geloven dat alleen de invoering van een aanzienlijke heffing op koolstofrijke brandstoffen voldoende vooruitgang kan bieden richting het decarboniseren van de wereldwijde scheepvaart,’ aldus het bedrijf.

De opbrengsten van de CO2-heffing zouden volgens Trafigura gebruikt moeten worden om het gebruik van schonere brandstoffen te subsidiëren en om onderzoeksprojecten naar alternatieve brandstoffen en aandrijvingsmethoden te financieren. De IMO moet als het de brandstoffenhandelaar ligt de supervisie krijgen over de belastingmaatregel.

Trafigura beargumenteert het voorstel in het zestien pagina’s tellende document ‘A proposal for an IMO-led global shipping industry decarbonisation programme’.

Bekend is dat de rederijwereld zelf ook een voorkeur heeft voor een CO2-heffing, op voorwaarde dat de opbrengsten ten goede komen aan de sector. Reders zien dat liever dan de Europese plannen om in de scheepvaart een emissierechtensysteem in te voeren waarbij ze een teveel aan CO2-uitstoot moeten afkopen.

Stapsgewijs

Zo zei voorzitter Thorvald Kristoffersen van de Noorse redersvereniging vorig jaar al eens dat hij een CO2-belasting een goed idee vindt, al dacht hij aan een veel lager bedrag dan Trafigura: een starttarief van 25 dollar per ton CO2, later stapsgewijs te verhogen naar hogere bedragen.

Duitsland ontvouwde reeds op eigen houtje plannen voor het belasten van benzine, diesel, aardgas en ook stookolie, en gaat die heffing volgend jaar invoeren, te beginnen met een tarief van 25 euro per ton CO2, oplopend tot 55 euro per ton in 2025.

Lees meer..